Center za podjetništvo in turizem nudi pomoč:

obstoječim podjetnikom in podjetjem, novim in potencialnim podjetjem, inovatorjem, mladim strokovnjakom, kmetom, brezposelnim osebam, lokalnim razvojnim iniciativam in institucijam, društvom in klubom.

Podporne storitve pri poslovanju podjetij
Center za podjetništvo in turizem Aktualno Za investitorje Dogodki

Kontakt


Center za podjetništvo in turizem Krško

CKŽ 46, 8270 Krško
Telefon: +386 7 490 22 20
Telefaks: +386 7 492 70 80
E-pošta: info@cptkrsko.si


Poglej na večjem zemljevidu

Aktualno

Sreda, 13. December, 2017

 

Obvestilo 30.03.2017 – JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH HIŠNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV

Upravičenci do povračila stroškov po tem javnem razpisu so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v občini Krško in društva s sedežem v Krškem, ki delujejo v javnem interesu.
Delež sofinanciranja je od 70% do 95% upravičenih stroškov, ki so nastali od 1.1.2014 do oddaje vlog. Maximalna višina upravičenih stroškov za posamezni objekt znaša 2.400,00 EUR.
Več informacij o javnem razpisu, ostala dokumentacija in obrazci za oddajo vloge za subvencijo, na naslednji povezavi: www.pckrsko.si/javni-razpisi/javni-razpis-sofinanciranje-individualnih-hisnih-kanalizacijskih-prikljuckov-in-malih-cistilnih-naprav

SEMENSKI KAPITAL – ZA HITRO RAST MLADIH INOVATIVNIH PODJETIJ. Preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) bodo lahko mlada inovativna podjetja dostopala tudi do semenskega kapitala. Ta oblika financiranja je namenjena mladim, tehnološko zahtevnejšim podjetjem, ki so že dokončno razvila produkt, iščejo vrednost produkta na trgu, že ustvarjajo prihodke, njihov glavni namen pa je osvojiti globalni trg. Na spletni strani SPS sta objavljena dva javna razpisa v okviru tega finančnega instrumenta in sicer:

ČETRTKOVE PODJETNIŠKE DELAVNICE ! Obiščite podjetniške delavnice, ki bodo organizirane vsak četrtek, ob 13.uri na sedežu CPT Krško. Udeležba na delavnici je brezplačna. Z delavnico želimo spodbuditi ustvarjalno mišljenje, prispevati k dvigu podjetniške kulture in promociji inovativnega podjetništva med mladimi oz. tistimi, ki se počutijo dovolj mlade za podjetništvo. Vljudno vabljeni. Prijave so obvezne na tel. št. 07/ 490 22 24, po elektronski pošti: info@cptkrsko.si ali na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško (CKŽ 46, Krško).  V primeru maloštevilnih prijav se bo izvedlo individualno svetovanje.

O ENERGIJI NA ENEM SPLETNEM PORTALU ! Kaj potrebujete za varčno porabo energije v objektu ali za postavitev sončne elektrarne? Odgovor prinaša spletna platforma http://www.bioregio.link/, vzpostavljena v čezmejnem projektu Slovenije in Hrvaške za podporo mikro, malim in srednjim podjetjem, ki se ukvarjajo ali s proizvodnjo zelene energije ali z rešitvami za njeno učinkovito rabo. Več v prispevku.

Razpisi novega evropskega programa OBZORJE 2020! Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam. Posebej za mala in srednja podjetja je oblikovan t.i. instrument za MSP  (SME Instrument), katerega cilj je zapolniti vrzeli v financiranju MSP v zgodnjih fazah in pomagati podjetjem pri raziskavah in inovacijah. Več na spletnem portalu.

Lažje iskanje finančnih virov ! Za izboljšanje in olajšanje dostopa podjetij – tako v Sloveniji kot tudi drugih državah Evropske unije – do finančnih virov je Evropska komisija objavila spletno stran.

Oglejte si najnovejši informacijski elektronski bilten »Moj spletni priročnik«. Vabimo vas, da se naročite na ta brezplačni elektronski bilten (ki izhaja približno 3-4 krat na mesec in katerega v CPT Krško tudi lokalno obarvamo) in nam sporočite na info@cptkrsko.si.

KORISTNO IN BREZPLAČNO! Ocena tveganja s pomočjo brezplačne spletne aplikacije!

Brezplačna knjiga e-knjiga - »VEŠČINA OBVLADOVANJA INOVACIJSKIH PROBLEMOV IN PRILOŽNOSTI « V okviru projekta Interreg - Shartec je nastala e-knjiga z naslovom: »Veščina obvladovanja inovacijskih problemov in priložnosti«, ki je dosegljiva brezplačno. Knjiga je namenjena vsem, ki jih inoviranje zanima z akademskega vidika, pa tudi praktikom, ki bi želeli vključiti v svoje delovanje elemente inoviranja ali bi želeli že obstoječe procese inoviranja strukturirati in izboljšati. Vabljeni k branju.

Poslovno poročilo CPT Krško za leto 2016

2017 CPT Krško