Javni razpis za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav

Upravičenci do povračila upravičenih stroškov investicije so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v občini Krško in društva s sedežem v občini Krško, ki delujejo v javnem interesu.