Razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.

Dodatne podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudbe in o postopku dodelitve poslovnega prostora dobijo interesenti na Občini Krško. Informacije daje Gregor Brodnik, tel. 07 49 81 350, e-pošta: gregor.brodnik@krsko.si.