Evropska Unija
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
Republika Slovenija

Namen projekta:

Projektni partnerji bomo povezali naravne danosti (ribnik, pohodne, kolesarske poti ter slapove), gostince in lokalnega ribogojca z namenom povečanja atraktivnosti turističnega območja ter oblikovanja novih turističnih produktov. Ribogojnico in del obstoječih pohodnih ter kolesarskih poti bomo uredili v atraktiven doživljajski učni prostor v urbanem središču. Razvili bomo tri nove, inovativne turistične produkte z zgodbami, vsak z elementi zelenega, aktivnega, zdravega doživljaja in kulinariko lokalne ribe. Produkti bodo vključeni v turistično ponudbo preko lokalnih turističnih agencij, v skupni turistični portal regije Posavje.

Logotip projekta:

Logotip projekta

Glavne dejavnosti:

Razvoj treh novih turističnih produktov, revitalizacija ribnika resa in obogatitev z lesenimi poučnimi inštalacijami, promocija in prenos znanja pri pripravi ribjih jedi za ranljive ciljne skupine, ureditev piknik prostora v sklopu inovativnega turističnega produkta, nakup električnih koles, nakup vozila za transport in prodajo poti z novimi tržnimi potmi.

Cilji:

 • Oblikovati tri atraktivne turistične produkte
 • Razviti lokalni trg do turističnih ponudnikov in lokalnih prebivalcev
 • Ohraniti manjšo ribogojnico
 • Omogočiti razvoj manjši ribogojnici
 • Privlačno revitalizirati degradirano območje ribnika Resa
 • Privabiti mlade, starejše in gibalno ovirane na območje ribnik Resa / ribogojnice
 • Umestiti nove zgodbe z izobraževalnimi lesenimi inštalacijami (hiška na drevesu, iglu, splav)

Pričakovani rezultati:

 • Razviti trije novi avtentični turistični produkti z zgodbami, ki vključujejo kulinarično ponudbo jedi iz posavskih rib lokalne ribogojnice (pohodne poti, kolesarske poti in panoramska pot).
 • Razvita nova tržna pot za sveže ribe lokalne ribogojnice (razvita tržna pot do gostincev, razvita tržna pot z dostavo v mesto Krško).
 • Razvita nova storitev v smislu gastronomske ponudbe lokalnih gostincev s Posavsko ribo (umestitev posavske ribe na jedilnike).
 • Revitaliziran ribnik Resa dopolnjen z atraktivnimi in učnimi vsebinami (odstranitev invazivnih rastlin, mulja, ureditev dostopov in umestitev lesenih inštalacij (hiške v obliki gnezda na drevesu, igluja in splava) namenjenih učenju preko igre.
 • Izvedba zaključne prireditve z namenom promocije turističnih produktov in kulinaričnih posebnosti s posavsko ribo.
 • Oblikovanje in prevod zloženke z novimi turističnimi produkti (pdf. Oblika).
 • Udeležba na sejmih v Sloveniji z namenom promocije novih turističnih produktov na lokacijah izven območja z 10.000 prebivalci.

Partnerji v operaciji – Okusi ribo

 • Občina Krško (vodilni partner)
 • CPT Krško
 • Restavracija Tri lučke
 • Ribogojstvo Pajk
 • TD Senovo

Viri financiranja:

Skupna vrednost projekta Okusi ribo znaša 276.964,62 evrov in bo sofinancirana iz sredstev Evropskega Sklada za pomorstvo in ribištvo v višini do 198.002,51 € EUR, zaključek operacije pa je predviden do 31. oktobra 2020.”

Logotipi partnerjev

Okusi ribo – doživi naravo

10.3.2020

Projektni partnerji smo v petek, 6.3.2020, pregledali aktivnosti, ki so bile izvedene v sklopu 1. faze projekta Okusi ribo. Da bi čim bolje poznali aktivnosti v projektu, smo skupaj s predsednikom TD Senovo, ki tudi aktivno sodeluje v projektu, prehodili (trasirali) del pohodne poti proti največjemu slapu Bojanca. Na poti so nastale čudovite fotografije rastlinskega in živalskega sveta, ki jih bomo vkomponirali v izobraževanje otrok.

Vse od ribogojnice Pajk do vznožja slapov je pot lahko prehodna in omogoča vožnjo s kolesom, skozi gozd pa se podamo na odkrivanje različnih rastlinskih in živalskih vrst, med njimi so tudi zaščitena in za naš ekosistem zelo pomembna živa bitja, kot je navadni močerad (Salamandra salamandra), zeleni deževnik (Allolobophora chlorotica), škrlatna čašica (Sarcoscypha coccinea), pomladanski veliki zvonček (Leucojum vernum) . Živalski in rastlinski svet bomo spremljali skozi celo leto, ob tem bomo pridobili številne informacije za animacijo pohodnikov na poti.

Foto utrinki iz trasiranja:

Najkrajša dobavna veriga

23.3.2020

V sklopu projekta OKUSI RIBO, ki ga sofinancira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo bodo med drugim vzpostavljene nove tržne poti za lokalne ribe iz Ribogojnice Pajk. V ta namen se bodo s pomočjo projekta oskrbeli z dostavnim vozilom. Ribe bodo dostavljali na različne konce po Posavju, dogovarjali se bodo z gostinci in ostalimi končnimi porabniki.

Posebna pridobitev bo prostor s kaminom in mizo, kjer si boste lahko pripravili ribe v lastni režiji, potem pa se odpravili na potep po Bohorskih slapovih. Sveže ribe pri Pajkovih je možno naročiti na e-naslov in številko: bernarda.pajk@gmail.com, 041 880 303,  07 497 18 19

Evropska Unija
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
Republika Slovenija

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

 • 07/ 490 22 20