Evropska Unija
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
Republika Slovenija

Namen projekta:

Projektni partnerji bomo povezali naravne danosti (ribnik, pohodne, kolesarske poti ter slapove), gostince in lokalnega ribogojca z namenom povečanja atraktivnosti turističnega območja ter oblikovanja novih turističnih produktov. Ribogojnico in del obstoječih pohodnih ter kolesarskih poti bomo uredili v atraktiven doživljajski učni prostor v urbanem središču. Razvili bomo tri nove, inovativne turistične produkte z zgodbami, vsak z elementi zelenega, aktivnega, zdravega doživljaja in kulinariko lokalne ribe. Produkti bodo vključeni v turistično ponudbo preko lokalnih turističnih agencij, v skupni turistični portal regije Posavje.

Logotip projekta:

Logotip projekta

Glavne dejavnosti:

Razvoj treh novih turističnih produktov, revitalizacija ribnika resa in obogatitev z lesenimi poučnimi inštalacijami, promocija in prenos znanja pri pripravi ribjih jedi za ranljive ciljne skupine, ureditev piknik prostora v sklopu inovativnega turističnega produkta, nakup električnih koles, nakup vozila za transport in prodajo poti z novimi tržnimi potmi.

Cilji:

 • Oblikovati tri atraktivne turistične produkte
 • Razviti lokalni trg do turističnih ponudnikov in lokalnih prebivalcev
 • Ohraniti manjšo ribogojnico
 • Omogočiti razvoj manjši ribogojnici
 • Privlačno revitalizirati degradirano območje ribnika Resa
 • Privabiti mlade, starejše in gibalno ovirane na območje ribnik Resa / ribogojnice
 • Umestiti nove zgodbe z izobraževalnimi lesenimi inštalacijami (hiška na drevesu, iglu, splav)

Pričakovani rezultati:

 • Razviti trije novi avtentični turistični produkti z zgodbami, ki vključujejo kulinarično ponudbo jedi iz posavskih rib lokalne ribogojnice (pohodne poti, kolesarske poti in panoramska pot).
 • Razvita nova tržna pot za sveže ribe lokalne ribogojnice (razvita tržna pot do gostincev, razvita tržna pot z dostavo v mesto Krško).
 • Razvita nova storitev v smislu gastronomske ponudbe lokalnih gostincev s Posavsko ribo (umestitev posavske ribe na jedilnike).
 • Revitaliziran ribnik Resa dopolnjen z atraktivnimi in učnimi vsebinami (odstranitev invazivnih rastlin, mulja, ureditev dostopov in umestitev lesenih inštalacij (hiške v obliki gnezda na drevesu, igluja in splava) namenjenih učenju preko igre.
 • Izvedba zaključne prireditve z namenom promocije turističnih produktov in kulinaričnih posebnosti s posavsko ribo.
 • Oblikovanje in prevod zloženke z novimi turističnimi produkti (pdf. Oblika).
 • Udeležba na sejmih v Sloveniji z namenom promocije novih turističnih produktov na lokacijah izven območja z 10.000 prebivalci.

Partnerji v operaciji – Okusi ribo

 • Občina Krško (vodilni partner)
 • CPT Krško
 • Restavracija Tri lučke
 • Ribogojstvo Pajk
 • TD Senovo

Viri financiranja:

Skupna vrednost projekta Okusi ribo znaša 276.964,62 evrov in bo sofinancirana iz sredstev Evropskega Sklada za pomorstvo in ribištvo v višini do 198.002,51 € EUR, zaključek operacije pa je predviden do 31. oktobra 2020.”

Logotipi partnerjev

Evropska Unija
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
Republika Slovenija

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

 • 07/ 490 22 20